Maak jij al gebruik van deze HR tools?

/ januari 2, 2023/ Algemeen

Je HR departement vernieuwen en verbeteren, het is iets wat iedere HR professional bezighoudt en waar al menige uurtjes brainstormen en sparren aan besteed werden. Het is dan ook niet voor niets de afdeling die het kloppend hart van een bedrijf vormt. De verbindende schakel tussen werkgever en werknemer kun je wel stellen. We stellen je alvast graag twee tools voor die jou kunnen helpen om het werk voor beide partijen nog aangenamer, productiever en constructiever te maken.  

De vlootschouw geeft je waardevolle inzichten

Als je de term vlootschouw hoort, denk je wellicht niet meteen aan een tool die je als HR professional kunt inzetten. Hoewel de term inderdaad uit de scheepvaart afkomstig is, werd hier ook een bestemming in het bedrijfsleven aan gegeven. In plaats van de vloot te gaan schouwen, ga je eigenlijk in zekere zin je medewerkers schouwen.
Met behulp van de vlootschouw kom je tot onderbouwde conclusies over de kwaliteiten van je werknemers. Zo weet je al snel of iemand de juiste functie uitoefent, of die persoon misschien wel meer zou kunnen dan hij nu doet en waar de noden aan verdere opleiding te zoeken zijn. Door deze analyse komen eveneens pijnpunten in de werkverdelingen aan het licht, die meteen kunnen aangepakt worden.

Met een medewerkerstevredenheidsonderzoek hou je de vinger aan de pols

Het welzijn en de tevredenheid van medewerkers neemt een steeds belangrijkere plaats in en dat kunnen we alleen maar aanmoedigen. Tevreden medewerkers zijn echte ambassadeurs van je bedrijf en verhogen aanzienlijk de productiviteit. Het is natuurlijk niet altijd makkelijk om in te schatten hoe tevreden je medewerkers nu eigenlijk echt zijn en wat er zou kunnen ondernomen worden om dit nog te verbeteren. Door het uitvoeren van een medewerkerstevredenheidsonderzoek kom je veel sneller te weten wat er echt leeft onder je werknemers. Hier moeten we er wel bij vermelden dat dit onderzoek weinig tot geen zin heeft als erna de dialoog niet wordt aangegaan. Wat uit het onderzoek naar voor komt, moet je met je werknemers kunnen en durven bespreken om zo tot zinvolle en succesvolle actie te komen. Bijkomend voordeel? De betrokkenheid die je hier in de hand werkt, zal nog een extra motivatie vormen.

De nieuwste trends binnen HR

Human Resources, HR, de afdeling personeel, of hoe je het ook wil noemen, is aan een heuse evolutie bezig. Het menselijk kapitaal in ondernemingen wordt steeds meer naar waarde geschat en daar heb jij als professional een grote rol in te spelen. Op alle vlakken merken we enorme veranderingen op en dat kan jou, je onderneming en je team alleen maar ten goede komen. Open dialoog, ruimte voor betrokkenheid en oog voor welzijn, het zijn nog maar enkele van de onderwerpen die stof tot nadenken geven.

Deel dit Bericht